Kaynaklar
 

Women4Green projesi kapsamında geliştirilen tüm materyaller burada yayınlanmaktadır ve ücretsiz olarak indirilebilir.
Lütfen farklı dillere dikkat edin – çoğu belge tüm ortak dillerde (DE, IT, TK) ve İngilizce olarak mevcuttur.

Yeşil Alanın Keşfi
Yeşil yetkinlikler ve beceriler kataloğu

Bir yandan her ülkede yeşil mesleklerin neler olduğuna ve bunlar için hangi özel yeterliliklerin/becerilerin gerekli olduğuna dair kapsamlı bir genel bakış sunan, diğer yandan da kariyer rehberliğinde yeşil mesleklerin ne ölçüde ele alındığına dair bir değerlendirme yapan bir yeşil yeterlilikler ve beceriler kataloğu geliştirilecektir.

➜  Yeşil meslekler ve yeterlilikler kataloğu

Yeşil öğrenme deneyiminin tasarlanması
Didaktik Kavram ve Müfredat

Ana hedef gruplarımız için proje çıktılarının en üst düzeyde bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanmış bir ÖĞRENME DENEYİMİ KONSEPTİ geliştirilmiştir. Bu, ortaklarımızdan pedagoji uzmanları tarafından geliştirilen tüm öğrenme deneyimi için yetkinlik ve öğrenme hedefi odaklı bir DİDAKTİK KONSEPTİ içerir.
Buna ek olarak, genç kadınları yeşil ekonomi ve yeşil ekonomi işleri hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve onları bu alanda bir kariyere yönlendirmek için gereken belirli öğrenme hedeflerini, içeriğini ve yöntemlerini tanımlayan öğrenme materyalleri için MÜFREDAT geliştirilmiştir.

➜  Didactik Konsept

➜  Müfredat

Yeşil kadın topluluğunun GÜÇLENDİRİLMESİ
Çevrimiçi Topluluk, Topluluk Oluşturma Atölyeleri ve Podcast’ler

Projenin etkisini en üst düzeye çıkarmak için hedeflenen TOPLUM OLUŞTURMA çalışmalarına önem verilmektedir. Buna ek olarak, konuyla ilgili PODCASTS geliştirilmiştir. Bu, konuyla ilgilenen genç kadınların iyi uygulamaları paylaşmaları için ortak bir platform sağlayarak ve alandaki uzmanlar ve rol modellerle atölye çalışmaları düzenleyerek gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, yeşil işlerde halihazırda başarılı olan kadınlarla, bu alandaki şirketlerle veya kariyer rehberliği ile ilgilenen kişilerle ilham verici ve çekici ek girdiler sağlamak için podcast bölümleri üretilmektedir. Podcast bölümleri, yeşil işler ve yeşil işlerde çalışan kadınlar konusunda genel bir fikir vermekte ve bireysel meslek alanlarını sunmaktadır. Üç podcast İngilizce ve birer tane de IT, TK ve DE dillerinde mevcuttur.

Aşağıdaki materyaller de kısa süre içerisinde hazır olacaktır:

➜ Topluluk oluşturma stratejisi

➜ Çevrimiçi Topluluk

➜ Toplum oluşturma atölyeleri için destekleyici belgeler

Podcast:

Yeşil ekonomi hakkında ÖĞRENMEK
Öğrenme materyali

ÖĞRENME MATERYALİ, kariyer rehberliği bağlamında hedef grup olan genç kadınlar için üretilmiştir. Yeşil ekonomi, bu alanda gelecekteki işler, gerekli beceriler ve olası eğitim ve kariyer yolları hakkında daha iyi bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenme materyali PDF basılı versiyonunun yanı sıra bu bağlantı altında bir e-öğrenme platformunda da mevcuttur.

Aşağıdaki materyaller de kısa süre içerisinde hazır olacaktır:
➜ Öğrenim materyali

Yeşil bir kariyere doğru rehberlik
Atölye konsepti, Kızlar Günü, Öz-değerlendirme Aracı ve İnteraktif Oyun

Genç kadınları Yeşil Ekonomide bir kariyere doğru başarılı bir şekilde yönlendirmek ve onlara eşlik etmek için deneyimsel bir ÇALIŞTAY KONSEPTİ geliştirilmiştir. Genç kadınların yeşil işlerle de ilgili olabilecek mevcut yetkinliklerinin farkına varmalarına yardımcı olmak için dijital bir öz değerlendirme aracı geliştirilecektir. Yeşil bir işte çalışmak için halihazırda hangi yetkinliklere sahip olduklarını ve hala hangi yetkinlikleri edinmeleri gerektiğini öğreneceklerdir.
Bunun ötesinde, genç kadınlara her ülkedeki bir yeşil meslek hakkında doğrudan fikir vermek için kültürlerarası bir değişim ve deneyimlerinin sunumu da dahil olmak üzere bir KIZLAR GÜNÜ düzenlenmektedir. Buna ek olarak, yeşil işler için kariyer oryantasyonu bağlamında kullanılabilecek interaktif, dokunsal bir oyun geliştirilmektedir.

Aşağıdaki materyaller kısa süre içinde hazır olacaktır:
➜ Çalıştay konsepti
➜ Kızlar Günü konsepti
➜ İnteraktif Oyun
➜ Öz değerlendirme aracı

Reklam malzemeleri

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen tanıtım materyallerimize göz atmaktan çekinmeyin:

Aşağıdaki materyaller de kısa süre içerisinde hazır olacaktır:

➜ El ilanı
➜ Kartpostal
➜ Poster

xx

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.