MİSYONUMUZ

Ortak hedefimiz, yeşil kariyer ve gerekli beceriler konusunda ortak bir anlayış oluşturmak ve eğitimin her seviyesindeki genç kadınları bu profesyonel alanlara ilişkin bilinçlendirmek ve bu alanda kariyer yapmaya teşvik etmektir.

VİZYONUMUZ

Yeşil ekonomiyi ve ilgili işleri teşvik etmeye yardımcı olmak, yeşil işlerde kadınların oranını ve görünürlüğünü artırmak ve böylece bu işlerde cinsiyet eşitliğine bakış açısını değiştirmek istiyoruz.

Erasmus+ projesi “Women4Green”in proje web sitesine HOŞ GELDİNİZ

“Women4Green – Yeşil Ekonomi için Güçlü Kadınlar” projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dayanmaktadır ve genç kadınları yeşil ekonomideki mesleklere ilgilendirmeyi ve onlara karar vermek için ihtiyaç duydukları bilgiyi sunarak bu alanda iş başvurusunda bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Yeşil ekonomi geleceğin ekonomisidir. Yeşil bir ekonomiye ulaşmak, hem yenilikçiliği hem de çalışanları gelecekteki işler için hazırlamayı gerektirir. Bu bağlamda kadınlar, onlara yeni ve değerli fırsatlar sunan yeşil bir ekonomiye doğru gelişmenin önemli bir bileşeni olarak görülmektedir. Burada önemli bir katkı sağlamak için genç kadınların halihazırda kariyer rehberliği aşamasında ele alınması ve kariyer rehberliğinin ortaya çıkan yeni yeşil işleri içerecek ve bu bağlamda cinsiyet eşitliğine odaklanacak şekilde uyarlanması gerekmektedir.
Tüm proje sonuçlarına açık kaynak erişimi, proje bitiminden sonra en az 5 yıl daha sağlanacaktır. Amacımız, yeşil ekonomideki işlerde kadınların ilgisi ve nitelikleri hakkında geniş bir tartışma başlatmak ve böylece kariyer yönelimi ve işe alımda değişiklik ve düzenlemeler yapmaktır.

Projenin Amaçları ve Etkisi

“Women4Green” projesi tüm coğrafi düzeylerde aşağıdaki etkilere sahip olacaktır:

Yeşil işlerle ilgilenen ve profesyonel kariyerlerini
bu alanda sürdüren kadınların sayısının artması

Yeşil işlerde çalışan kadın
topluluğunu genişletmek

Cinsiyet eşitliği yaklaşımına özel önem vererek,
mevcut/yeni yeşil işleri giderek daha fazla içeren
kariyer yönelimindeki uyarlamalar.

Cinsiyete duyarlı bir yaklaşıma
odaklanan şirketlerde/alanda işe
alımlarda düzenlemeler

Ortaklar

xx

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.