Hankekumppanit
 

bit schulungscenter GmbH, Österrike
bit (= bäst i utbildning) schulungscenter (= utbildningscenter), grundat 1986, är en av de ledande utbildningsleverantörerna inom området arbetsmarknadsprojekt, yrkesutbildning, träning och anställningsbarhet i Österrike. Vår tydliga styrka är vår erfarenhet och kunskap inom design (didaktik, metodik, instruktionsdesign) och genomförande av olika nationella och internationella projekt. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med olika målgrupper, t.ex. ungdomar, unga arbetslösa vuxna och deras utbildningsbehov genom vår ordinarie verksamhet. Vi har 263 mycket erfaren personal i sju österrikiska regioner, vilket gör det möjligt för oss att dra nytta av uppdaterad kunskap och kreativa utbildningsmetoder för utformningen av våra projekt.

www.bitschulungscenter.at

Jonathan Cooperativa Sociale, IT

Jonathan är en ideell organisation född 2009 i Piazzola sul Brenta, provinsen Padua, Italien. Tack vare variationen och det ömsesidiga beroendet mellan våra mänskliga och professionella resurser, berör vårt verksamhetsområde olika områden: skoltjänster, stärkande av ungdomar, skol- och karriärcoachning, kulturellt främjande, miljöskydd, mänskliga rättigheter, inkludering och interkulturell dialog, genusstudier och jämställdhet möjligheter och mer. Inom utbildnings- och träningssektorerna är våra direkta förmånstagare särskilda barn och ungdomar, till vilka vi riktar våra projekt så att de kan leva sina liv som huvudpersoner.

För alla aktiviteter vänder vi oss till offentliga, privata och sociala företag för att gemensamt bygga partnerskap som bättre kan möta samhällets behov och intressen. Faktum är att Jonathan har byggt upp ett pålitligt och solidt socialt nätverk över tid. Vi arbetar tillsammans med familjer, skolor, universitet, lokala hälsomyndigheter, socialtjänst, föreningar och lokala myndigheter, tillhandahåller vår expertis och passion, främjar barn och samhällets välfärd, försöker komma närmare territoriet och dess aktörer.

I vår vision kan varje individ och vilken grupp som helst medvetet bidra till samhällsutveckling och tillväxt, på ett hållbart och människorättsorienterat sätt.

www.jonathancoop.com/

SBTC Consulting, TR

Etablerat 2015, SBTC Consulting (Turkiet) har varit ett konsultföretag sedan 2019. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde består av projektledning, utbildning och rådgivning, mjukvarulösningar och business intelligence. SBTC tillhandahåller följande integrerade, skräddarsydda tjänster till sina kunder: affärsrådgivning och support, förbättring av professionell kompetens, organisatoriskt stöd och produktion, överföring av innovation och know-how, projektplanering, inlämning och ledning. SBTC har också expertis inom IT-applikationer för att underlätta lärande och entreprenöriella processer. Företaget erbjuder konsulttjänster inom olika områden, såsom EU-projekt (Horizon 2020, National Agency, etc.), TÜBİTAK-projekt, anslag och stöd från KOSGEB och ekonomiministeriet.

www.sbtc-tr.com

ÖJAB, AT

ÖJAB (Österreichische JungArbeiterBewegung / Austrian Young Workers Movement) är en ideell organisation som ger studenter och andra ungdomar ett hem nära sina utbildningsorter, erbjuder slutenvård och mobil vård och driver projekt inom områdena utbildning, integration, flyktinghjälp, och utvecklingssamarbete.
Som en av Österrikes största residensoperatörer och som en ungdomsorganisation oberoende av något politiskt parti och utan någon religiös tillhörighet erbjuder ÖJAB bostäder för mer än 4 500 individer på 21 sovsalar för studenter och andra ungdomar, en generationsövergripande sovsal, en interkulturell sovsal, och tre äldreboenden samt äldreboenden. Studenthemmen ger unga möjligheter att få nya vänner, ägna sig åt gemensamma aktiviteter och få bildade upplevelser. Seniorer på ÖJAB-anläggningar får varmhjärtad och professionell vård och njuter också av möten mellan generationerna. Och i Wien kompletteras ÖJAB:s utbud för äldre med hemtjänst.
Dessutom stöder ÖJAB varje år 2 000 ungdomar och vuxna (till största delen från socialt utsatta bakgrunder) i att skaffa sig utbildning samt utbildning som kvalificerar dem för arbetsmarknaden. ÖJAB deltar även i Europaomfattande utbildningsprojekt.
Asylsökande och flyktingar försörjs på ÖJAB-anläggningar och kan delta i ÖJAB-utbildningar.
ÖJAB bedriver även utvecklingssamarbetsprojekt i Burkina Faso (Västafrika).
Sammantaget omfattar ÖJAB:s verksamhet 38 orter, inklusive 26 sovsalar och bostäder. ÖJAB har över 650 anställda, varav över 500 arbetar inom vård- och utbildningsområdet. Och ÖJAB:s arbete är också stöttat och starkt präglat av de många individer som tillhandahåller sina tjänster till organisationen på frivillig basis.

www.oejab.at/en/education/europe-international/european-educational-works

xx

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.